Missa brevis na ČRo Vltava

Srdečně zvu k poslechu rozhlasové bohoslužby v neděli 28. ledna 2024 v 9:00. V přímém přenosu z katedrálního chrámu sv. Vavřince na Petříně zazní kromě tradičních zpěvů i výběr z mé Missy Brevis v úpravě pro soprán a varhany. Sopránový part zazpívá Eliška Minářová a na varhany doprovodí má maličkost.

Rozhlasová bohoslužba je službou českého rozhlasu pro věřící bez rozdílu vyznání. Tuto neděli jí má na starost Starokatolická církev v ČR.

Bohoslužbu lze poslouchat prostřednictvím radiopřijímačů nebo online zde: