Kontakt


Licence k užití díla

Má díla podléhají autorskému zákonu. Chcete-li někde užít mé dílo, prosím, vyžádejte si licenci od kolektivního správce práv.

OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s.
Čs. armády 786/20
160 56 Praha 6

www.osa.cz

Proč musím platit poplatek za užití díla?

Když se chce dnes člověk živit jako hudební skladatel, má to těžké. Holt hrabata Esterházyové už dnes nejsou tak častá, jako za časů Haydnových. Jednou z mála možností, jak se živit, jsou právě odměny za užití díla (tzv. tantiémy). Ty OSA rozděluje pomocí vnitřního klíče mezi nás, zastupované tvůrce. Pokud mě tedy jako výkonní umělci chcete ocenit za čas, který jsem věnoval skladbě, kterou hrajete, tak prosím OSU nahlašte. Nezapomeňte uvést mé jméno a název mé skladby.