Životopis

Matěj Josef Václav Bartoň se narodil se v roce 1999. Vystudoval skladbu ve třídě Pavla Trojana na Pražské konzervatoři. Hře na klavír se začal učit v šesti letech v slánském klášteře a poté pokračoval na ZUŠ Slaný u Sofie Čemusové. V klášteře působil od svých deseti let jako varhaník a regenschori. Je rovněž absolventem slánského gymnázia, kde během svých studií založil a 4 roky vedl školní pěvecký sbor. Hře na varhany se dále věnoval u Lukáše Vendla na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze. Zúčastnil se rovněž různých mezinárodních kurzů (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov, MVK Úterý – prof. Wolfgang Zerer, Composers Summit – Harry Gregson-Williams).

V současné době působí jako varhaník v kostele sv. Benedikta v Praze – Hradčanech (Fortna) a jako regenschori ve starokatolické katedrále sv. Vavřince na Petříně. Věnuje se rovněž tvorbě nové duchovní hudby a soukromé výuce klavíru a hudební teorie. Mezi jeho koníčky patří tvorba webů, cyklistika a pěší putování.

profilovka

Vzdělání

Pražská konzervatoř (2018 – 2024)

Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném (2010 – 2018)


Umělecká praxe

Starokatolická katedrála sv. Vavřince, Praha 1 (2023 – současnost)

Klášter Hradčany řádu Bosých karmelitánů Fortna, Praha (2020 – současnost)

Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném (2014 – 2019)

Klášter Nejsvětější Trojice řádu Bosých karmelitánů ve Slaném (2009 – 2020)


Granty a ocenění

Mezinárodní skladatelská soutěž Antonína Dvořáka (2023)

Stipendium nadace Český hudební fond (2023/2024)


Absolvované kurzy

Composers Summit 2023

Mistrovský varhanní kurz v Úterý

Letní škola barokní hudby

Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice


Významné skladatelské projekty

Missa brevis (orchestrální úprava)

Filmová hudba k bakalářskému filmu Spark

Missa pro defunctis – malé rekviem pro soprán a varhany

Kantáta „De Profundis“

Suita pro violoncello a klavír

Missa brevis

Kantáta „Vodník“